Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/33/2023

(FO) Zambojová Alexandra (05.05.1994)

Ul. mjr. Samojlenku 2015, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/33/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zambojová Alexandra, Ul. mjr. Samojlenku 2015, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 5 003,53 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie