Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/33/2023

(FO) Brath Roman (04.08.1971)

J.Matušku 2139/7 , 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
32OdK/33/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brath Roman, J.Matušku 2139/7 , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie