Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/37/2023

(FO) Blanárik Michal (03.12.1982)

Štefánikova 1559, 90501 Senica

Spisová značka, typ konania:
23OdK/37/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blanárik Michal, Štefánikova 1559, 90501 Senica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie