Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/74/2022

(FOP) Dalimír Galčák, IČO 33792275

Hlavná 201/53 , 02801 Zábiedovo

Spisová značka, typ konania:
2OdK/74/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.07.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dalimír Galčák (33792275) , Hlavná 201/53 , 02801 Zábiedovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie