Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/39/2023

(FO) Petrócziová Hermína (11.02.1980)

Hlavná ulica 364/12 , 93028 Okoč

Spisová značka, typ konania:
31OdK/39/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Petrócziová Hermína, Hlavná ulica 364/12 , 93028 Okoč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie