Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/48/2023

(FO) Vajda Roman (02.02.1990)

Kalinčiakova 1688, 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/48/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vajda Roman, Kalinčiakova 1688, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 21 315,23 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie