Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/48/2023

(FO) Vajda Roman (02.02.1990)

Kalinčiakova 1688, 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/48/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
16.12.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
16.12.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vajda Roman, Kalinčiakova 1688, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
21 315,23 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
282 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
261 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie