Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/56/2023

(FO) Marovičová Angelika (11.10.1975)

Ulica Š. Králika 435, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/56/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Marovičová Angelika, Ulica Š. Králika 435, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--