Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/64/2023

(FO) Berky Michal (29.04.1989)

Lehôtka 32 , 98511 Halič

Spisová značka, typ konania:
7OdK/64/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Michal, Lehôtka 32 , 98511 Halič, Slovensko
Lehoty:
03.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.05.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.05.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.06.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--