Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/64/2023

(FO) Berky Michal (29.04.1989)

Lehôtka 92, 98511 Lehôtka

Spisová značka, typ konania:
7OdK/64/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
13.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.02.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2023 - Vyhlásený konkurz
13.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Michal, 92, 98511 Lehôtka, Slovensko
Lehoty:
03.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.05.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.05.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.06.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
18 115,15 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
105 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
87 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--