(PO) 14 news, s. r. o., IČO 46903411

Konventná 9, 811 03 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
6K/62/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
n neobsadené
Správca:
--
Stav konania:
23.01.2017 - Zastavené konkurzné konanie, odmietnutie
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
24.11.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
23.01.2017 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Zavarská Dagmar, Valachovej 3 , 84101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--