Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/60/2023

(FO) Méry Ľudovít (11.05.1970)

Funduš 323, 93040 Štvrtok na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
60OdK/60/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
05.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Méry Ľudovít, Funduš 323, 93040 Štvrtok na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
20.04.2023 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
22.05.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.05.2023 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
05.06.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
21.06.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 9 140,40 € , majetok v hodnote 2 237,55 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 306,98 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie