Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/28/2023

(FO) Beniš Ján (29.05.1977)

Pokroku 183, 04011 Košice-Západ

Spisová značka, typ konania:
26OdK/28/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Beniš Ján, Pokroku 183, 04011 Košice-Západ, Slovensko
Lehoty:
17.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.05.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.05.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
31.05.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.06.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 53 687,37 € , majetok v hodnote 10 170,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 529,80 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie