Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/83/2023

(FO) Návarka František (25.03.1960)

Záhrbská 1576/58 , 96801 Nová Baňa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/83/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Návarka František, Záhrbská 1576/58 , 96801 Nová Baňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie