Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/81/2023

(FO) Bartoš Stanislav (26.11.1971)

Školská 537/10 , 97652 Čierny Balog

Spisová značka, typ konania:
2OdK/81/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 24.03.2023
Stav konania:
09.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
09.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bartoš Stanislav, Školská 537/10 , 97652 Čierny Balog, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
100 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
77 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie