Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/80/2023

(FO) Majtán Vladimír (20.05.1982)

Mládežnícka 1896/16 , 97404 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/80/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Majtán Vladimír, Mládežnícka 1896/16 , 97404 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
10.04.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.05.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.05.2023 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
23.05.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.06.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie