(FO) Výbošťok Ján (27.04.1977)

Obrancov mieru 185/1 , 96001 Zvolen
Konkurz č. 4K/75/2016

Spisová značka, typ konania:
4K/75/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Spisová značka správcu:
4K/75/2016 S1826
Aktuálny správca:
od 11.01.2017
História správcov:
Na konaní nie je žiadna história
Stav konania:
Vyhlásený konkurz
Dátum podania:
29.11.2016
Dátum začatia konkurzného konania:
21.12.2016
Dátum prerušenia konkurzného konania:
--
Dátum vyhlásenia konkurzu:
11.01.2017
Dátum zrušenia konkurzu:
--
Posledný oznam v OV:
Navrhovatelia:
Výbošťok Ján, Obrancov mieru 185/1 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 16 419,72 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.