(PO) ŽIVNOSTNÍCI s.r.o., IČO 46942301

Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
3K/10/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 11.05.2023
Stav konania:
29.07.2023 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.04.2023 - Začaté konkurzné konanie
29.07.2023 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Danys Martin, Svätovavrinecká 13920, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie