Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/4/2023

(FO) Šípková Daniela, Bc. (28.11.1986)

Dukelská 980/26-19 , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdS/4/2023, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
28.03.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
18.07.2023 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
14.03.2023 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
28.03.2023 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Šípková Daniela, Bc., Dukelská 980/26-19 , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie