Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/81/2023

(FO) Minár Ján (16.07.1985)

Rudno nad Hronom 59, 96651 Rudno nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
6OdK/81/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Správca:
Stav konania:
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Minár Ján, 59, 96651 Rudno nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie