Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/83/2023

(FO) Hricová Slávka (03.11.1968)

Tajovského 409, 97632 Badín

Spisová značka, typ konania:
6OdK/83/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Správca:
Stav konania:
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hricová Slávka, Tajovského 409, 97632 Badín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie