Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/84/2023

(FO) Vrbický Peter (01.05.1953)

Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/84/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vrbický Peter, , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie