Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/26/2023

(FO) Štrkáč Peter (16.10.1985)

Varín , 01303 Varín

Spisová značka, typ konania:
3OdK/26/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 01.04.2023
Stav konania:
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štrkáč Peter, , 01303 Varín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--