Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/45/2023

(FO) Kačová Iveta (07.10.1971)

Pod Oborou 97/2 , 90638 Rohožník

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/45/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
05.07.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.05.2023 - Vyhlásený konkurz
05.07.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kačová Iveta, Pod Oborou 97/2 , 90638 Rohožník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
117 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
62 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie