Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/27/2023

(FO) Kováč Tibor (26.02.1992)

Textilná 6026/4 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
10OdK/27/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
Stav konania:
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Tibor, Textilná 6026/4 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
15.05.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.05.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
14.06.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--