Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/27/2023

(FO) Škrlecová Iveta (19.09.1972)

Štefana Moyzesa 1568/23 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
3OdK/27/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 01.04.2023
Stav konania:
08.06.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
08.06.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Škrlecová Iveta, Štefana Moyzesa 1568/23 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
19 218,98 €
Zabezpečené pohľadávky
712,11 €
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 92 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 69 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--