Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/29/2023

(FO) Čonka Lukáš (30.03.1986)

Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170 , 03301 Liptovský Hrádok

Spisová značka, typ konania:
1OdK/29/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čonka Lukáš, Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170 , 03301 Liptovský Hrádok, Slovensko
Lehoty:
16.05.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
31.05.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.06.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--