Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/28/2023

(FO) Balážová Etela (09.02.1955)

Námestie osloboditeľov 78/17 , 03101 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
1OdK/28/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Etela, Námestie osloboditeľov 78/17 , 03101 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--