(FO) Kollár Jozef, Ing. (14.03.1971)

Dolné Hámre 1226 , 96661 Hodruša - Hámre
Konkurz č. 4K/76/2016

Spisová značka, typ konania:
4K/76/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Spisová značka správcu:
4K/76/2016 S1818
Aktuálny správca:
História správcov:
Na konaní nie je žiadna história
Stav konania:
Vyhlásený konkurz
Dátum podania návrhu na vyhlásenie konkurzu:
01.12.2016
Dátum začatia konkurzného konania:
21.12.2016
Dátum prerušenia konkurzného konania:
--
Dátum vyhlásenia konkurzu:
11.01.2017
Dátum zrušenia konkurzu:
--
Navrhovatelia:
Kollár Jozef, Ing., Dolné Hámre 1226 , 96661 Hodruša - Hámre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--