(FO) Kollár Jozef, Ing. (14.03.1971)

Dolné Hámre 1226 , 96661 Hodruša - Hámre

Spisová značka, typ konania:
4K/76/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Stav konania:
11.01.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.12.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
11.01.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kollár Jozef, Ing., Dolné Hámre 1226 , 96661 Hodruša - Hámre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--