Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/73/2023

(FO) Balážová Lenka (26.02.1974)

Gen. M. R. Štefánika 622, 91451 Trenčianske Teplice

Spisová značka, typ konania:
38OdK/73/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Lenka, Gen. M. R. Štefánika 622, 91451 Trenčianske Teplice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie