(PO) 14 news, s. r. o., IČO 46903411

Konventná 9, 811 03 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
6K/66/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
n neobsadené
Správca:
--
Stav konania:
25.01.2017 - Zastavené konkurzné konanie, odmietnutie
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
06.12.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.12.2016 - Začaté konkurzné konanie
25.01.2017 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Nádašská Lenka, Brišovka 345 , 02957 Oravská Lesná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--