Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/79/2023

(FO) Tužinská Drgoncová Martina (15.10.1976)

1. Mája 533 , 90879 Borský Svätý Jur

Spisová značka, typ konania:
23OdK/79/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
24.06.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.04.2023 - Vyhlásený konkurz
24.06.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tužinská Drgoncová Martina, 1. Mája 533 , 90879 Borský Svätý Jur, Slovensko
Lehoty:
12.06.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.06.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.07.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
81 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
57 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie