Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/61/2023

(FO) Riflik Peter (27.09.1956)

Bratislava-Nové Mesto , 83103 Bratislava-Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/61/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
05.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Riflik Peter, , 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
19.06.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.07.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.07.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 4 300,05 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie