Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/70/2023

(FO) Ružičková Helena (10.07.1960)

Vŕbobá 635/1 , 94342 Gbelce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/70/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
Stav konania:
03.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ružičková Helena, Vŕbobá 635/1 , 94342 Gbelce, Slovensko
Lehoty:
15.06.2023 Štvrtok
1. kolo dražby na speňažovanie majetku dlžníka
06.07.2023 Štvrtok
2 kolo dražby majetku dlžníčky
11.08.2023 Piatok
Dražba majetku dlžníčky
06.09.2023 Streda
4 kolo dražby
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie