Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/58/2023

(FO) Körtvélyová Judita (30.10.1963)

Hrhov 219 , 04944 Hrhov

Spisová značka, typ konania:
43OdK/58/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
od 03.05.2023
Stav konania:
03.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Körtvélyová Judita, Hrhov 219 , 04944 Hrhov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie