(FO) Kováčová Elena (06.05.1977)

Krtíšská 273/32 , 99122 Bušince
Konkurz č. 4K/77/2016

Spisová značka, typ konania:
4K/77/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová.
Spisová značka správcu:
4K/77/2016 S1719
Aktuálny správca:
História správcov:
Na konaní nie je žiadna história
Stav konania:
Vyhlásený konkurz
Dátum podania návrhu na vyhlásenie konkurzu:
05.12.2016
Dátum začatia konkurzného konania:
21.12.2016
Dátum prerušenia konkurzného konania:
--
Dátum vyhlásenia konkurzu:
11.01.2017
Dátum zrušenia konkurzu:
--
Navrhovatelia:
Kováčová Elena, Krtíšská 273/32 , 99122 Bušince, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--