(PO) AXE Capital Group SE, IČO 52005666

Štúrova 27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
43K/12/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
05.08.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.06.2023 - Začaté konkurzné konanie
05.08.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
DRILLER s.r.o, IČO 06730884, Lidická 700/194 , Brno, Česko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 35 679 381,64 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie