Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/117/2023

(FO) Gilk Michal (17.05.1998)

Muráň 234 , 04901 Muráň

Spisová značka, typ konania:
7OdK/117/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
26.04.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.04.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gilk Michal, Muráň 234 , 04901 Muráň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 19 811,26 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie