Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-32K/2/2023

(PO) VALFAM, v.o.s., IČO 45340307

Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
B1-32K/2/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
od 05.05.2023
Stav konania:
24.11.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.05.2023 - Vyhlásený konkurz
24.11.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
VALFAM, v.o.s., IČO 45340307, Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie