Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/77/2023

(FO) Pechovská Silvia (24.10.1976)

Textilná ul. 3058/24 , 93405 Levice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/77/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Filip Grznárik
Správca:
Stav konania:
18.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pechovská Silvia, Textilná ul. 3058/24 , 93405 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie