(PO) KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35945044

Jasenova 16, 01007 Žilina

Spisová značka, typ konania:
1K/22/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 10.08.2017
Stav konania:
06.04.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.01.2017 - Začaté konkurzné konanie
06.04.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 14.02.2017
do 10.08.2017
Navrhovatelia:
Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., IČO 36731544, Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 986 392,62 € , majetok v hodnote 6 453 022,19 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 158 862,82 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--