Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/74/2023

(FO) Kolesárová Ľubica (20.05.1964)

Kalša 108 , 04418 Kalša

Spisová značka, typ konania:
43OdK/74/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
od 20.01.2024
Stav konania:
08.06.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.01.2024 - Vyhlásený konkurz
08.06.2024 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 17.05.2023
do 19.01.2024
Navrhovatelia:
Kolesárová Ľubica, Kalša 108 , 04418 Kalša, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 45 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
140 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie