Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/73/2023

(FO) Horváth Lukáš (12.02.1993)

Hlavná 478, 05333 Nálepkovo

Spisová značka, typ konania:
30OdK/73/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 11.05.2023
Stav konania:
11.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horváth Lukáš, Hlavná 478, 05333 Nálepkovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie