Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/140/2023

(FO) Račáková Katarína, Mgr. (06.01.1993)

Stavbárov 217/1 , 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
7OdK/140/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
od 11.05.2023
Stav konania:
11.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Račáková Katarína, Mgr., Stavbárov 217/1 , 97901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie