Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/158/2023

(FO) Babej Igor (27.05.1969)

Vyšný Komárnik 48, 09005 Vyšný Komárnik

Spisová značka, typ konania:
3OdK/158/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 26.05.2023
Stav konania:
26.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babej Igor, 48, 09005 Vyšný Komárnik, Slovensko
Lehoty:
12.06.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
10.07.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.07.2023 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.07.2023 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.08.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--