Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/108/2023

(FO) Fenes Ladislav (09.09.1976)

Továrenská 503, 93005 Gabčíkovo

Spisová značka, typ konania:
36OdK/108/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
20.07.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
20.07.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fenes Ladislav, Továrenská 503, 93005 Gabčíkovo, Slovensko
Lehoty:
11.07.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.07.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.08.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
84,36 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
77 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
54 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie