Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/108/2023

(FO) Fenes Ladislav (09.09.1976)

Továrenská 503, 93005 Gabčíkovo

Spisová značka, typ konania:
36OdK/108/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fenes Ladislav, Továrenská 503, 93005 Gabčíkovo, Slovensko
Lehoty:
11.07.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.07.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.08.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie