(FO) Ivanová Marcela

Kremnica 1 , 96701 Kremnica 1

Spisová značka, typ konania:
1K/33/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Eva Mihálechová
Správca:
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.09.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ivanová Marcela, , 96701 Kremnica 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--