Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/86/2023

(FO) Lechner Albert (06.06.1974)

Moyzesova 1023, 04001 Košice-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
43OdK/86/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lechner Albert, Moyzesova 1023, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie