Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/87/2023

(FO) Fako Ivan (27.09.1990)

Blažice 100, 04416 Blažice

Spisová značka, typ konania:
43OdK/87/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fako Ivan, 100, 04416 Blažice, Slovensko
Lehoty:
11.07.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.07.2023 Streda
Súpis všeobecnej podstaty
09.08.2023 Streda
Lehota na popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie