Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/87/2023

(FO) Főrdős Gabriel (16.08.1966)

Agátová 2454, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/87/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 27.05.2023
Stav konania:
20.01.2024 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
05.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
20.01.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Főrdős Gabriel, Agátová 2454, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
460 512,09 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
260 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
238 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie