Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/87/2023

(FO) Főrdős Gabriel (16.08.1966)

Agátová 2454, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/87/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 27.05.2023
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Főrdős Gabriel, Agátová 2454, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie