Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/76/2023

(FO) Bujňák Jozef (23.10.1991)

Rankovce 48, 04445 Rankovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/76/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bujňák Jozef, 48, 04445 Rankovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie